Složení výboru

Složení a funkce výboru zvoleného Valnou hromadou 9.1.2010 a upravené Valnou hromadou 6.1.2018:

Jméno a příjmení Funkce člena výboru
Antonín Filouš Starosta sboru, jednatel okrsku Sloup
Bc. Jan Filouš Velitel sboru, Vedoucí mládeže II.st., hlavní vedoucí táborů
Aneta Tichá Vedoucí kolektivu mládeže III.st.
Leona Dvořáčková Jednatelka sboru
Pavel Manoušek Člen výboru
Eva Součková st. Referentka žen
Martin Musil
Člen výboru
Zdeněk Kakáč Člen výboru, strojník sboru
Marek Kakáč Organizační referent, člen okrskového výboru