Poprvé na Babském bále

V sobotu 16.3.2013 se poprvé
konal Babský bál, jehož pořadatelem byl sbor dobrovolných hasičů
z Petrovic. Jak vypovídá název převážnou část pořadatelských
záležitostí měly na svých bedrech členky našeho sboru.