Připravujeme pro děti letní tábor

Sbor dobrovolných hasičů
Petrovice, hlavní vedoucí táboru Bc. Jan Filouš a vedoucí mládeže
se v roce 2016 zaměří na přípravu dalšího, již osmého, letního
dětského táboru. Po řadě kladných ohlasů ze strany dětí i rodičů,
jsme se rozhodli nadále v této tradiční a výchovné zotavovací akci
pokračovat i přes řadu komplikací, které jsou s přípravou,
organizací i samotným průběhem spojeny.

Vydařený ročník Okresní ligy mládeže

V sobotu 21. listopadu
se v Drnovicích konal poslední závod Okresní ligy mládeže 2015
společně s vyhlášením celého ročníku v kategoriích žáků i
dorostu. Závodu se zúčastnilo kompletní družstvo starších žáků
zastoupené jednou soutěžní hlídkou a poměrně oslabené družstvo
mladších žáků, které se soutěže zúčastnilo v počtu dvou
hlídek.

Skvěle rozběhlý ročník hry Plamen 2015/2016

V chladnou sobotu 10. 10.
2015 jsme vyjeli téměř se všemi věkovými kategoriemi do Lysic, kde
probíhalo Podzimní kolo hry Plamen 2015/2016. V tomto kole se
závodí v kategorii žáků vždy ve dvou disciplínách. Jednou
z nich je štafeta požárních dvojic, která se ale počítá až
k Jarnímu kolu, druhou a hlavní disciplínou je ZPV (závod
požárnické všestrannosti), lidově braňák, který se vyhodnocoval už
v Lysicích.

Poděkování za podporu

Mladí hasiči a vedoucí kolekoktivu by touto cestou rádi
poděkovali Miloši Palatkovi, který prostřednictvím firmy Dobrá
miska s.r.o. podpořil kolektiv mladých hasičů SDH Petrovice
zakoupením dalších 10ks dresů. S těmito dresy se naši mladí
hasiči poprvé předvedli na Okresním kole hry Plamen
v Lysicích, kde se jim i díky dresům, ze kterých měli
obrovskou radost, podařilo dosáhnout vynikajících výsledků.

Domácí soutěž mladých hasičů navštívilo 32 družstev

V neděli 13. září proběhla v
Petrovicích za kulturním domem soutěž mladých hasičů zařazená do
Okresní ligy mládeže 2015, kterou pořádal Sbor dobrovolných hasičů
Petrovice. Nejen, že soutěži přálo počasí, ale přivítala také
obrovské množství družstev. Celkově se utkalo 18 družstev mladších
žáků a 14 družstev starších žáků, což v účasti v soutěžích OLM bylo
zatím nejvyšší číslo z celého ročníku. Přípravy soutěže zabraly
členům sboru několik týdnů, aby v neděli byli všichni spokojeni a
soutěž proběhla dle stanovených pravidel a v patřičné kvalitě.