Začínáme po prázdninách!

První poprázdninový trénink kolektivu mladých hasičů proběhne ve čtvrtek 1.9.2016 od 16:30. Sraz bude u garáže SDH. Začneme se připravovat na podzimní část sezóny zaměřenou zejména na závody požárnické všestrannosti a štafetu dvojic.

Upozorňujeme na nová pravidla Hry Plamen, kde se změnila většina značek topografie a požární ochrany.
Dětem potřebné materiály předáme na schůzce.

Těší se vedoucí mládeže

Mladší žáci byli oceněni okrskovým výborem

V sobotu 8.2.2014 se konala
Výroční Valná hromada okrsku Sloup. Za náš sbor se schůze účastnili
delegovaní členové. Jako hosté byli pozváni také naši mladší žáci,
které referent mládeže okrsku Sloup bratr Mynařík z Vysočan navrhl
jako družstvo s nejlepšími výsledky v okrsku za rok 2013.