Požární ochrana

Čísla tísňového volání:
  • Hasičský záchranný sbor 150
  • Záchranná zdravotnická služba 155
  • Policie ČR 158
  • Linka tísňového volání 112
Pálení klestí – ohlášení

Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích

Metodiky, Bojový a Cvičební řád, SIAŘ, …

SOUHRN  METODICKÝCH  PŘEDPISŮ

Hledáte svého kominíka?

Seznam kominíků v ČR

Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv