Okruhy ke zkoušce

Témata k ústní zkoušce – PREVENTISTA
Témata k ústní zkoušce – STROJNÍK
Témata k ústní zkoušce – KRONIKÁŘ
Témata k ústní a praktické zkoušce – CVIČITEL