Domácí soutěž mladých hasičů navštívilo 32 družstev

V neděli 13. září proběhla v
Petrovicích za kulturním domem soutěž mladých hasičů zařazená do
Okresní ligy mládeže 2015, kterou pořádal Sbor dobrovolných hasičů
Petrovice. Nejen, že soutěži přálo počasí, ale přivítala také
obrovské množství družstev. Celkově se utkalo 18 družstev mladších
žáků a 14 družstev starších žáků, což v účasti v soutěžích OLM bylo
zatím nejvyšší číslo z celého ročníku. Přípravy soutěže zabraly
členům sboru několik týdnů, aby v neděli byli všichni spokojeni a
soutěž proběhla dle stanovených pravidel a v patřičné kvalitě.

Se zájmem o požární sport roste i členská základna

K vytvoření tohoto krátkého článku
mně přiměl text, který nedávno uveřejnil starosta SHČMS Ing. Karel
Richter na webu Dobrovolní hasiči. Velmi rád ho zde budu citovat:
„… byl kladen zvláštní důraz, protože právě v základních
článcích našeho sdružení je hlavní podstata celé naší činnosti.
Život v obci, vedle našeho prvotního poslání při ochraně
života a majetku má celou řadu specifik, jakými je výchova mladé
generace k požární ochraně a hrdosti k hasičským
tradicím, a to uvnitř i vně organizace, ochrana obyvatelstva
v mimořádných situacích, preventivně výchovná činnost a
nakonec i kulturní a osvětová činnost v obci a další.“
 

Sbor dobrovolných hasičů vyhlašuje soutěž

Jako každoročně se Sbor dobrovolných hasičů
rozhodl vyhlásit základní kolo celostátní soutěze POŽÁRNÍ
OCHRANA OČIMA DĚTÍ
. Jelikož soutěž měla v uplynulých
letech řadu ohlasů a zejména dobrých výsledků ve vyšších kolech
soutěže, rozhodli jsme se i letos dát dětem možnost prezentovat
svůj pohled na požární ochranu ve svém okolí literární a výtvarnou
formou.

Zpráva o činnosti kolektivu mladých hasičů za rok 2014

Vážení bratři a sestry, mladí hasiči,
vážení hosté

Jako každým rokem bych vás
ráda informovala o činnosti kolektivu mladých hasičů, se kterým
v našem sboru aktivně pracujeme.

V současné době
kolektiv tvoří 42 dětí, z toho 25 dětí z kategorií mladší
a starší žáci, 5 z kategorie dorost a 12 dětí navštěvuje
kategorii přípravky.

Děti z kolektivu mladých hasičů a spoluobčané přivítali advent

Jak se již stalo tradicí, mladí
hasiči a přípravka Sboru dobrovolných hasičů Petrovice si na první
adventní neděli připravili vystoupení pro své spoluobčany, rodiče a
kamarády, aby společně mohli přivítat advent – krásné období před
vánoci. Společně s dětmi vystoupil chrámový soubor a místní farář s
několika slovy o nadcházející době.

O víkendu závodila i přípravka

V sobotu 4. října proběhl ve
Sloupu v části Na Lukách přípravný závod požárnické všestrannosti
před podzimním okresním kolem, které pořádal okrsek Sloup společnš
se sloupskými hasiči. Závodu se kromě tří žákovských hlídek a čtyř
dorosteneckých jednotlivců zúčastnily také tři hlídky
přípravky.

Co nám chystá víkend?

Věříme, že nám přichystá pěkné
počasí a dobré podmínky pro další z řady závodů, kterého se
zúčastní kolektiv mládeže. Tentokráte vyrazíme v sobotu 4.10.2014 v
8:30 do Sloupu, kde proběhne přípravný okrskový závod požárnické
všestrannosti před okresním kolem v Lysicích, které se uskuteční
11.10.2014. Součástí závodu bude i štafeta dvojic, která je v našem
okrese součástí podzimního kola.

SDH Petrovice připravuje již VII. Letní dětský tábor

Sbor dobrovolných hasičů Petrovice a
hlavní vedoucí táboru Jan Filouš se v roce 2015 zaměří na přípravu
dalšího, již sedmého, letního dětského táboru. Po řadě kladných
ohlasů ze strany dětí i rodičů, jsme se rozhodli nadále v této
tradiční a výchovné zotavovací akci pokračovat i přes řadu
komplikací, které jsou s přípravou, organizací i samotným průběhem
spojeny.

Kolektiv mladých hasičů se nadále rozrůstá

Je důležité, aby každé dítě
mělo nějaké zájmy a své koníčky. Rodiče pak jistě těší, že dítě má
svůj cíl, kterého chce dosáhnout a vedoucí mládeže v našem sboru
zase velmi těší, že jejich zájmem je právě činnost v kroužku
mladých hasičů. Činnost je to rozhodně pestrá, o čemž se můžete
přesvědčit třeba ve fotogaleriích Přípravky a Mládeže. Už po roce je vidět
velký přínos přípravky, protože už několik dětí přešlo do
žákovských kategorií, kde se hned mohly naplno zapojit a učastnit
se závodů společně se staršími kamarády.