Dobrovolní hasiči v Petrovicích oslavili 120. výročí založení

Oslavy kulatého 120. výročí
založení SDH Petrovice jsou za námi a nezbývavá, než celou akci
zhodnotit. Samotnému dvou dennímu průběhu oslav předcházelo
půlroční období příprav, jejichž intenzita vzrůstala s blížícím se
termínem konání. Velmi proměnlivé a nepříznivé počasí nás stašilo
už několik dní před konáním, ale nakonec se v důležitých chvílích
umoudřilo a program mohl proběhnou bez změn.

Dětský den s hasiči se vydařil

Už brzy z jara začali vedoucí
mládeže plánovat nějakou akci pro děti nejen z obce. Jako nejlepší
se jevilo uspořádání dětského dne v termínu konání I. kola PS v
Petrovicích na letišti. Bohužel v tomto termínu nám plány zmařilo
počasí a tak se Dětský den s hasiči přesunul na nejbližší možný
termín 8. května ve 14hod.

FOTOGALERIE – ZDE!

Výsledky základního kola soutěže Požární ochrana očima dětí 2014

Jako každoročně Sbor dobrovolných
hasičů Petrovice vyhlásil, již v zimních měsících, základní kolo
literárně-výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Do soutěže
se samostatně zapojila místní mateřská škola se třemi pracemi a
dále 15 dětí z kolektivu mládeže, přípravky a z celé obce.

Letní tábor má jasnější program

V pátek 14.3.2014 se v
podvečerních hodinách sešli táboroví vedoucí, aby společně
upřesnili program táboru a rozdělili si úkoly na nadcházející
období. Nejprve byli vedoucí a intruktoři informáváni o formální
části táboru, vedení potřebné agendy a jejich povinnostech.

Pro další informace k pobytu navštivte stránku
věnovanou táboru a také pozorně čtěte Obecné
podmínky pobytu
.

Přípravka trénovala na hřišti

Letošní mírná zima umožnila mladým
hasičům z přípravky scházet se již v únoru ve venkovní protoru.
Proto jsme také již 27. února vyrazili na místní hřiště, kde si
naši nejmenší, poprvé po zimě, vyzkoušeli překonávání překážek a
práci s hadicemi. Také jsme se věnovali opakování topografický
značek a značek prostředků PO.

Fotogalerie –
ZDE
!

Plán soutěží kolektivu mládeže na rok 2014

V sobotu 22. února 2014 se sešli
vedoucí a intruktoři kolektivu mladých hasičů SDH Petrovice, aby se
dohodli na plánu soutěží a dalších stěžejních akcí kolektivu a
sboru v roce 2014. Do plánu jsme zařadili více než 30 soutěží jak
pro mladší a starší žáky, tak také pro dorost, jehož činnost se nám
daří již 5 let rozvíjet.

Požární ochrana očima dětí 2014 – základní kolo

Stejně jako v předešlých letech
vyhlašuje SDH Petrovice pro rok 2014 v rámci preventivně-výchovné
činnosti základní kolo soutěže Požární ochrana očima dětí. Do
soutěže se mohou zapojit všechny děti z kolektivu mladých hasičů i
obce Petrovice do 18-ti let.

Své práce můžete odevzdávat do 28.2.2014 v prodejně COOP v
Petrovicích a digitální práce zaslat na email
sdhpetrovicebk@centrum.cz.

Zpráva o činnosti kolektivu mladých hasičů za rok 2013


Mám milou povinnost vás
seznámit s činností mladých hasičů za uplynulý rok 2013.

V kolektivu mládeže SDH Petrovice bylo ke konci roku
evidováno 43 mladých hasičů. Tohoto počtu je v kategorii
dorostu tedy starších 15-ti let 5 členů, v kategorii žáků 26
členů a v kategorii přípravky 12 členů. Věkový průměr
v kolektivu je 9,5 roku. Počet dětí v kolektivu se
meziročně navýšil o 14 členů, což způsobilo zejména započetí práce
s kategorií přípravky.